Miljö

Lingmans Bil AB är miljödiplomerade via Toyota Sweden AB.

Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det skall ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra huvudområden: bilförsäljning och leverans, service och reservdelar och bilskadereparationer.

  • Vi skall sträva efter att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
  • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför andra varor och tjänster.
  • Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Vi skall se till att all personal har goda kunskaper i gällande miljöfrågor och allmänhet och företagets miljöarbete och miljöpåverkan i synnerhet.
  • Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för omvärlden.

Vi skall kontinuerligt föra en dialog med våra importörer i miljöfrågor. Vårt miljöarbete skall bedrivas i linje med deras krav och ambitioner.